Press "Enter" to skip to content

Voorwaarden

Garantie

Alle producten van Antispywarebox.com bevatten een garantie van 12 maanden uitgezonderd van accu’s van laptops. De door Antispywarebox.com geleverde factuur dient als garantiebewijs voor de geleverde producten. De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het retourneren van producten Antispywarebox.com in geval van garantie. Antispywarebox.com heeft het recht geretourneerde producten door de klant eerst te beoordelen op defecten alvorens Antispywarebox.com besluit het aankoopbedrag te retourneren. Wanneer een geleverd product door Antispywarebox.com bij aankomst of na 14 dagen defect is draagt de klant van Antispywarebox.com de volledige verantwoordelijk voor retournering van het defecte product. Antispywarebox.com zal de verzendkosten van de retournering vergoeden tot 7 euro.

Vervallen garantie

De garantie op producten van Antispywarebox.com komt te vervallen als er sprake is van:

– onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de producten van Antispywarebox.com
– producten of samenstelling van de producten door klanten van Antispywarebox.com zijn gewijzigd
– producten van Antispywarebox.com niet worden gebruikt waarvoor het product bestemd is.
– Antispywarebox.com is niet verplicht te voldoen aan enige tegemoetkoming wanneer bestelde
producten niet aan het verwachtingspatroon van de klant voldoen.
– In het geval dat geretourneerde producten door de klant naar behoren blijken te functioneren
behoud Antispywarebox.com het recht om eventuele onderzoekskosten in rekening van de klant te
brengen.
– Klanten van Antispywarebox.com dienen producten van Antispywarebox.com in originele staat te retourneren
als dit niet het geval mag Antispywarebox.com zich onthouden van retournering van het aankoopbedrag.
– Bij de retournering van gekochte laptops bij Antispywarebox.com kunnen er kosten voor het leegmaken
van de laptop in rekening worden gebracht bij de klant. Deze kosten bedragen €20,-

Verlies of beschadiging van producten

Klanten dragen het volledige risico van verlies of beschadiging van de bestelde producten bij Antispywarebox.com op het moment dat hij of zij deze producten juridisch of feitelijk krijgt geleverd of tijdens de levering van de producten door derden.

Aansprakelijkheid van producten

Antispywarebox.com is kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de levering van gebrekkige producten mits er sprake is één van de gevallen beschrijven onder het kopje ‘garanties’.

Wanneer Antispywarebox.com aansprakelijk is voor eventuele vervolgschade van een gebrekkig product dan berust de aansprakelijkheid van Antispywarebox.com zich op het herstel of vervanging van het gebrekkige product of (gedeeltelijke) terugbetaling van aankoopprijs. Antispywarebox.com is nimmer aansprakelijk voor schade aan producten die is aangebracht door onverantwoordelijk gebruik van klanten van Antispywarebox.com. Antispywarebox.com kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan producten als deze schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Antispywarebox.com of zijn ondergeschikten.

Klanten dragen volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de producten van Antispywarebox.com. Antispywarebox.com is dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
%d bloggers like this: